Bli ledare

Är du 18 år eller äldre är du välkommen som Roverscout eller Ledare. Hör av dig via mail till info@vallascout.se eller kom på nästa LUS (ledar och utmanarsamling). Du hittar nästa LUS i kalendern.