Kårstämma 11 mars 2018

Scoutkåren består av alla medlemmar. Tillsammans har vi ansvar för kårens verksamhet. Det innebär också att vi alla har rättigheter, och skyldigheter, att bidra med idéer, tid och arbetskraft för att kårens verksamhet ska bli så bra dom möjligt.

Den viktigaste händelsen i en scoutkår, åtminstone formellt, är kårstämman (fast du kanske tycker det är lägret). Kårstämman är scoutkårens högsta beslutande organ, vilket innebär att det är här man diskuterar och beslutar om de viktigaste frågorna för scoutkåren.

Innan kårstämman ska alla medlemmar kallas. Det innebär att man med brev, mail eller att någon muntligt berättar att kårstämman sker en viss dag och tid. Scouten ska få veta detta minst två veckor före mötet. Alla kallas och får komma på stämman men alla måste inte komma om man inte vill.

De frågor som man ska prata om på kårstämman finns uppsatta på en lista och kallas för föredragningslista. Här finns förklaringar till föredragningslistan.

Vissa av frågorna har bestämts av alla scoutkårer tillsammans, de frågorna står uppskrivna i kårens stadgar. Stadgar är regler som gör att alla får vara med och bestämma. De kårer som tillhör Scouterna har alla samma stadgar (regler).

Vill du lämna in förslag till stämman? Lämna den till kårstyrelsen senast en vecka före stämman. Det går bra via mail ko@vallascout.se eller i brevlådan eller KS-facket i scoutgården.

Här kommer vi att lägga upp alla dokument som behövs för stämman. Tex bugdet och verksamhetsplan.