Rötter 2018

I vår har Valla scoutkår, Berga scoutkår och Björsäters scoutkår ett läger, Rötter 2018, vid Björsäter kåta i Vitvassa. Följ med på några härliga dagar på en vacker lägerplats i de Östgötska skogarna.

Vilka får följa med: Alla scouter i Valla, Berga och Björsäters scoutkårer.

Om föräldrar vill ställa upp och följa med som ledare är ni mycket välkomna att göra det. Föräldern gör då en egen anmälan.

När är det: 10-12 maj 2018.

Var är det: Björsäters kåta, Vitvassa ,Värna.

Kostnad: 300:- per deltagare. Betalning senast 1 maj. Märk betalningen med scoutens namn och ”Rötter 2018”.
Vallas scouter betalar till Plusgiro 171508-5
Bergas scouter betalar till Plusgiro 64 38 34-5
Björsäters scouter betalar till bankgiro 177-5626

Frågor:
Vallas scouter kan vända sig till Margareta Ådegren, margareta.adegren@gmail.com, 070 94 54 004
Bergas scouter vänder sig till sina avdelningsledare
Björsäters scouter vänder sig till sina avdelningsledare

Anmälan: Anmälan är nu stängd.

Välkomna till Björsäters kåta!