Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 250 kronor per termin. För ledare är avgiften 10 kronor. Vuxna stödmedlemmar betalar 160 kronor. Scouterna centralt skickar ut faktura ungefär mitt i terminen. Det går även att anmäla sig för E-faktura.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Nordöstra Götalands scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.