E-faktura

Det är många som har anmält sig till e-faktura, men vi kan bli fler! Anmälan gör var och en på sin internetbank. (Sök efter Scouterna). För att kunna anmäla sig behöver man sitt medlemsnummer, vilket man hittar i Scoutnet eller på en tidigare faktura. Föräldrar kan anmäla sig för e-faktura för sina barn. Vi uppmanar alla som har möjlighet att anmäla sig för e-faktura eftersom vi på så vis kan minska antalet pappersutskick vilket vi sparar pengar på samt gör en insats för miljön!