Kontakt

Många barn, unga och vuxna börjar i Scouterna på hösten i samband med terminsstarten, men det går också bra, att i mån av plats, börja under terminerna.

Om du vill börja i någon av avdelningarna så kontaktar du ledaren för aktuell avdelning.

Scoutkårens verksamhet är indelad i åldersgrupper och avdelningar för olika åldersgrupper. Under menyn Avdelningar finns mer information om de olika avdelningar samt kontaktuppgifter till ledarna. Du kan också skicka ett meddelande så kontaktar vi dig. Du kan även fråga oss om andra scoutkårer, vi hänvisar dig till en kontaktperson.

På www.bliscout.nu hittar du alla scoutkårer i Sverige.