Kårstämma 10 mars 2019

Nu är det dags för kårstämma som är föreningen Valla Scoutkårs årsmöte. På årsmötet pratar vi om vad vi gjort i kåren under förra året, hur mycket pengar vi fick in och vad allt kostade. Sedan väljer vi styrelse för tiden till nästa stämma och beslutar om verksamhetsplan och budget dvs vad vi ska göra och hur mycket pengar vi tror vi ska få in och vad vi tror att allt ska kosta. Sedan behandlar vi motioner, det är förslag från medlemmar i scoutkåren. Alla medlemmar kan lämna in motioner. Motionerna ska ha kommit in till styrelsen senast en vecka före mötet dvs senast den 3/3. Motionerna kan skickas via mail till anna.erkstam@gmail.com.

Datum: 10 mars
Plats: Scoutgården i Gamla Linköping
Tid: 16.00

Här nedan hittar ni dokumenten som hör till stämman.
OBS! Ekonomirapport, budget, resultat- och balansräkning är uppdaterade 2019-03-05 kl 07.40.