IT-stöd för ledare

Medlemssystem

Alla avdelningar kan logga in i vårt medlemssystem Scoutnet. Där ser ni information och kontaktuppgifter till era scouter. Ni kan också dela in dem i patruller och söka Lokalavdelningsbidrag (görs i början av varje år).

Kan du inte logga in i Scoutnet? Hör av dig till Malin.

Webben

På den här webbplatsen har varje avdelning sin egen yta där ni kan nå ut med information till era scouter. Ni kan även lägga upp anmälningsformulär för att lättare ta in anmälningar till era hajker och läger.

Kan du inte logga in på webben? Hör av dig till Malin eller Eric.

Vet du inte hur man gör? Läs manualen eller hör av dig till Malin eller Eric.

Kalender

Varje avdelning har en egen Googlekalender. Den kommer med magi™ in på den här webben under era avdelningssidor och under den kårgemensamma kalendern. Lägg gärna in er terminsplanering i kalendern.

Vet du inte hur man gör? Hör av dig till Ove.

Dokument

Kårgemensamma dokument sparar vi på Google Drive. Här hittar du planeringar för kårens terminer och läger, kårens strategi- och stegringsdokument mm.

Vill du ha åtkomst till dem? Kontakta Fredrik Lindeberg.