Medlemskap

Alla medlemmar kan se sitt medlemskap i medlemssystemet Scoutnet. Där kan man ändra sina egna kontaktuppgifter. Logga in med medlemsnumret (som står på fakturan), eller med den epost du angett vid registrering. Se gärna till att dina adressuppgifter är korrekta så att fakturan kommer fram och så att vi kan nå dig med information.

Som medlem i Valla scoutkår blir du också medlem i Nordöstra Götalands scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 250 kronor per termin. För ledare är avgiften 10 kronor. Vuxna stödmedlemmar betalar 160 kronor. Scouterna centralt skickar ut faktura ungefär mitt i terminen.

E-faktura

Det är många som har anmält sig till e-faktura, men vi kan bli fler! Anmälan gör var och en på sin internetbank. (Sök efter Scouterna). För att kunna anmäla sig behöver man sitt medlemsnummer, vilket man hittar i Scoutnet eller på en tidigare faktura. Föräldrar kan anmäla sig för e-faktura för sina barn. Vi uppmanar alla som har möjlighet att anmäla sig för e-faktura eftersom vi på så vis kan minska antalet pappersutskick vilket vi sparar pengar på samt gör en insats för miljön!

Detta igår i medlemsavgiften

Försäkring

Kåren och alla våra medlemmar är försäkrade genom Provins Insurance.

Läs mer om våra försäkringar på www.provins.nu/scouterna.

Medlemstidningar

Scouterna har två medlemstidningar, en webbtidning för äldre scouter och en papperstidning för yngre scouter som kommer hem i din brevlåda.

Scoutnytt är en webbtidningen för scouter över 13 år och ledare. Scoutnytt är en del av webbplatsen Scoutservice.

Scouten är en papperstidning för alla svenska scouter under 13 år kommer ut med 4 nummer per år. I första hand vänder den sig till yngre scouter, men även scoutledare och föräldrar får lov att läsa Scouten!

Avsluta ditt medlemskap

Har du eller ditt barn slutat i Scouterna? Meddela det snarast till avdelningsledarna.

Din avanmälan stoppar utskick av fakturan för medlemsavgift samt påminnelser. Dessutom kan vi snabbare erbjuda en plats de som väntar när vi har kö.