Hitta till oss

Valla scoutkår

Kryddbodstorget 6B
582 46 Linköping

Styrelse

Tomas Hammar

Ordförande, Kompetensutvecklingsledare
thammar67@gmail.com Mobil: 0703 - 24 27 48

Ledare på avdelningen Utmanare

Ledare på avdelningen Upptäckare

Ledare på avdelningen Spårare

Ledare på avdelningen Äventyrare

Funktionärer