Närvarorapportering och bidrag

Bidrag är en viktigt del av kårens inkomst, därför är det viktigt att alla ledare känner ansvar för att avdelningarna skickar in underlag för närvaro och andra bidrag.

Närvarorapportering

Närvarorapportering måste göras varje termin på varje avdelning. Just nu undersöker vi om vi kan göra det digitalt.

Lägerbidrag

Efter varje hajk/övernattning/läger ska två blanketter fyllas i. En deltagarlista och ett program. För att vara bidragsberättigat behöver arrangemanget ha 6 timmar aktivitet per dag. Tänk på att matlagning kan räknas som programpass om man har det som primitiv matlagning (matlagning ute) eller som samarbetsövning.

Statsbidrag

Varje år ska alla patruller hålla årsmöte samt fylla i blankett för ansökan av statsbidrag. Mer info finns på Scoutservice, eller kontakta Malin Nilsson.