Vår kår består av 200 medlemmar och vi håller till i Gamla Linköping.

Valla scoutkår är bildad 1964 och har hållit till i Scoutgården i G:a Linköping sedan 1966. Kåren har haft en hemsida på internet sedan 1995.

Upptagningsområdet är stadsdelarna närmast Valla, Gottfridsberg, T1 och Ryd. Vi har scoutavdelningar för alla från åtta år eller grundskolans årskurs två.
Närheten till universitetet gör att många hitflyttade studenter kommer till Valla. Studenterna blir antingen roverscouter eller om dom vill och har tid ledare eller båda delar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi avdelningar för alla åldergrupper från spårare till utmanare.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av  fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan. Vi är nästan alltid ute men i bland inne i vår lokal.

Kåren har en vald styrelse som träffas en gång per månad under terminerna. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Vi brukar också ha en ledarsamling som vi kallar LUS.