På den här sidan kan du hitta grafisk material för att göra dina chiffer-möten.

Caesarsnurra
Skriv ut två exemplar av den här bilden. Klipp den ena av dem längs den yttre ringen, lägg den lilla cirkeln mitt över den stora, stick en nål genom centrum på båda ringarna. Rotera den inre ringen till rätt läge för att kryptera/dekryptera.


Caesarsnurra EPS (skalbar)

Tebaflasnurra
Samma metod som för Caesarsnurran.

Tebaflasnurra EPS (skalbar)

Scouterna-snurra
Samma metod som för Caesarsnurran.

Scouternasnurra EPS (skalbar)

SCOUT-chiffer
Scoutchiffret fungerar på så sätt att alfabetet är (förutom WQZ) uppdelat i en 5×5 ruta med orden SCOUT (VERSALER) och scout (gemena) skrivna längs kanterna. För att koda en bokstav följer man rad och kolumn och skriver paret av VERSAL och gemen.
Exempel: Ordet ”SVAMP” blir ”Ou St Ss Oo Su”.


Scoutchiffer EPS (skalbar)

PIRAT-chiffer
Samma metod som för SCOUT-chiffer, men alfabetet börjar med ordet ”pirat” och därefter följer resten av alfabetet förutom bokstäverna som ingår i ordet pirat.
Exempel: Ordet ”VÄRJA” blir ”Pt At Rp Rr Ap”.


Piratchiffer EPS (skalbar)